Etkinlikler

Yemek Bursu Başvuruları Hakkında

Üniversitemiz bünyesinde verilecek olan ücretsiz yemek bursuna başvuracak öğrencilerimizin 11-28 Ekim 2021 tarihleri arasında ekte gönderilen evraklarla birlikte Yüksekokulumuza şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru evraklarında (Yemek Bursu Başvuru Formu) talep edilen belgeler aşağıda belirtilmiş olup bu belgeler üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

1-İkametgah belgesi 
2-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 
3-Onaylı Gelir Belgesi
 4-Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi 
5-Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname
 6-Velisinin Ev Sahibi Olmadığına Dair Belge 
7-Milli sporcular için belge (Gençlik Spor İl Müdürlüğünden veya Genel Müdürlükten alınmış olmalı) 
8-Birinci Derece Şehit veya Gazi Yakını Olduğunu Gösterir Belge

Not: Yemek bursuna başvuran tüm öğrenciler ekte yer alan "Yemek Bursu Aydınlatma Metni" ile birlikte başvuru evraklarını BESYO öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir. 
REMZİ AKSU / 3207
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
8.10.2021