Misyon-Vizyon

Yüksekokulumuz; eğitim ve öğretimde kaliteli eğitim, araştırma ve projelerde çağın gereksinimlerine uygun bilgi üretmek ve topluma hizmet sunma sorumluluğunda bir misyon üstlenmiştir. Evrensel değerler ışığında bilgi, birikim ve becerileri ile bölgedeki ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere katkı sağlayarak etik değerlere duyarlı, paylaşımcı, sorgulayan, yenilikçi, araştırmacı ve mesleki açıdan yetkin lider bireyler yetiştirme misyonu taşımaktadır.

Yüksekokulumuz; aklın ve bilimin rehberliğine dayanarak, yenilikçi, gelişmelere açık olarak teknolojik atılımları yakından takip eden bir vizyonu benimsemektedir. Yüksekokulumuz; sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bireylerden oluşturulmuş çağdaş, evrensel değerlere sahip, kazandığı bilgi ve becerileri uygulamaya yansıtabilen üstün nitelikli ilk ve orta öğretim kurumlarına Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiştirmek, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) merkez ve taşra teşkilatları ve spor kulüplerine çeşitli branşlarda antrenör, yönetici özel sektörde çok çeşitli alanlarda (turizm, endüstri, belediyeler vb.) görev yapabilecek lider ve üniversite düzeyinde çalışabilecek, geleceğin akademisyenlerini yetiştirmektir.


ALİ DİLDİRİM
Güncelleme : 20.12.2022 09:34:47