Kalite Güvence Birimi

Kalite Güvence Birimi Koordinatörlüğü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sabir ÇEVİK 
İletişim: mehmetsabir.cevik  siirt.edu.tr
ALİ DİLDİRİM
Güncelleme : 19.02.2024 15:31:47