Etkinlikler

BESYO 2021 Yılı Mezunu Öğrencilerin Diplomaları

Yüksekokulumuzdan 2021 yılında mezun olan öğrencilerin diplomaları basılmıştır. Öğrencilerimizin şahsen başvurmaları veya noter onaylı vekaletname verdikleri vekillerinin başvurmaları halinde diplomalarını teslim alabileceklerdir. İlişik kesme formunu teslim etmemiş olan öğrencilerin bu form ve kampüs kartlarıyla birlikte başvurmaları gerekmektedir.
REMZİ AKSU / 3207
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
27.12.2021