Yüksekokulumuz Birim Kalite Kurulu Toplantısı Yapıldı

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereğince tüm Üniversiteler Kurum İçi Değerlendirme Raporu hazırlamakla mükellef tutulmuştur. Bu doğrultuda,  Komisyon Başkanı ve Üyelerinin katılımıyla Yüksekokulumuz Birim Kalite Kurulu toplantısı yapıldı.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
13.4.2017